16 Μαρ 2011

Συνάρτηση ακεραίων

Υπάρχει συνάρτηση f: N* → N*, τέτοια ώστε

f(f(n-1)) = f(n+1) - f(n);

για κάθε n ≥ 2; To N* είναι το σύνολο των θετικών ακεραίων, δηλαδή N* = {1, 2, ...}.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου