Γλωσσάρι

δίδυμοι πρώτοιδύο πρώτοι που διαφέρουν κατά 2. Για παράδειγμα οι (5,7) ή οι (17,19).
πρώτος αριθμόςένας θετικός ακέραιος >1, του οποίου οι μόνοι θετικοί διαιρέτες είναι ο 1 και ο εαυτός του.
σύνθετος αριθμόςένας θετικός ακέραιος >1, που δεν είναι πρώτος.
τέλειο τετράγωνοένας ακέραιος της μορφής n2 για κάποιον ακέραιο n.
ψηφιακό άθροισματο άθροισμα των ψηφίων ενός θετικού αριθμού. Για παράδειγμα για τον 2843, το ψηφιακό άθροισμα είναι 2+8+4+3 = 17 → 1+7 = 8.