15 Ιουν 2011

Άθροισμα θετικών

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σύνολο από 2011 αριθμούς με την εξής ιδιότητα:

το άθροισμα οποιωνδήποτε 1005 από αυτούς τους αριθμούς είναι μικρότερο από το άθροισμα των υπόλοιπων 1006.

Να δειχθεί ότι όλοι οι αριθμοί είναι θετικοί.

10 Ιουν 2011

Άθροισμα παραγοντικών

Ας επανέλθουμε σε πιο ομαλά προβλήματα.

Να βρεθεί μία κλειστή έκφραση για το άθροισμα:
1×1! + 2×2! + 3×3! + ... + n×n!

5 Ιουν 2011

Παραγοντικό υψωμένο σε παραγοντικό

Να αποδειχθεί ότι ο (n!)(n-1)! διαιρεί τον n!!

Για παράδειγμα για n = 3 έχουμε
(3!)(3-1)! = 62 = 36
3!! = 6! = 720

Ο 36 διαιρεί τον 720.