10 Ιουν 2011

Άθροισμα παραγοντικών

Ας επανέλθουμε σε πιο ομαλά προβλήματα.

Να βρεθεί μία κλειστή έκφραση για το άθροισμα:
1×1! + 2×2! + 3×3! + ... + n×n!

2 σχόλια: