Εξισώσεις στα posts και τα comments

Η εισαγωγή μαθηματικών τύπων στην HTML είναι συχνά μία πονεμένη ιστορία. Στο zenzi³cs μπορεί κανείς να εισάγει μαθηματικά χάρη στο LaTeX.

Μαθηματικά με LaTeX

Ο καλύτερος τρόπος εισαγωγής σύνθετων μαθηματικών εξισώσεων στο zenzi³cs είναι χρησιμοποιώντας τη σύνταξη του LaTeX. Ένα java script του zenzi³cs θα μετατρέψει αυτόματα την εξίσωση σε εικόνα gif και θα την ενσωματώσει στο κείμενο.

Για όσους δε γνωρίζουν το LaTeX, τα μαθηματικά μπαίνουν ανάμεσα σε δολάρια. Για παράδειγμα το Sf(x)S (όπου S, φαντάσου το σύμβολο του δολαρίου) παράγει $f(x)$. Στον Πίνακα 1, φαίνεται το βασικό συντακτικό του LaTeX.

Για άγκιστρα, χρησιμοποιούμε \{ (και όχι απλά {) ενώ για παρενθέσεις, αγκύλες και άγκιστρα που προσαρμόζονται στο μέγεθος των περικλειώμενων εκφράσεων χρησιμοποιούμε \large(, \large[, \large\{ και αντίστοιχα \right), \right], \right\}

Τέλος στον Πίνακα 2, φαίνονται τα ελληνικά γράμματα στο LaTeX.


Βασικό συντακτικό του LaTeX
ΠεριγραφήLaTeXΑποτέλεσμα
άθροισμα\sum$\sum$
ανήκει\in$\in$
αν και μόνον αν\Leftrightarrow$\Leftrightarrow$
άπειρο\infty$\infty$
άρα\Rightarrow$\Rightarrow$
για κάθε\forall$\forall$
γινόμενο\prod$\prod$
γωνία\angle$\angle$
γωνιώδης παρένθεση (αρ.)\lang$\langle$
γωνιώδης παρένθεση (δεξ.)\rang$\rangle$
δείκτηςa_{n}$a_n$
δεν ανήκει\notin$\notin$
διάφορο\ne$\ne$
εκθέτης x^{2}$x^2$
έπεται\Rightarrow$\Rightarrow$
επί\cdot$\cdot$
ένωση συνόλων\cup$\cup$
εσωτερικό γινόμενο\cdot$\cdot$
ισοδύναμο\equiv$\equiv$
κάθετο\perp$\perp$
κενό σύνολο\emptset;$\emptyset$
κλάσμα\frac{a}{b}$\frac{a}{b}$
μικρότερο<$<$
μικρότερο ή ίσο\le$\le$
μεγαλύτερο>$>$
μεγαλύτερο ή ίσο\ge$\ge$
ολοκλήρωμα\int_0^1 f(x)\;dx$\int_0^1 f(x)\;dx$
περιέχεται\ni$\ni$
περίπου ίσο\approx$\approx$
πλην συν\mp$\mp$
ρίζα\sqrt[3]{5}$\sqrt[3]{5}$
σε\rightarrow
συν πλην\pm±
συνεπάγεται\Rightarrow
τείνει σε\rightarrow
τετραγωνική ρίζα\sqrt{5}$\sqrt{5}$
τομή συνόλων\cap$\cap$
υπάρχει\exists$\exists$
υπερσύνολο\supset$\supset$
υπερσύνολο ή ίσο\supseteq$\supseteq$
υποσύνολο\subset$\subset$
υποσύνολο ή ίσο\subseteq$\subseteq$


Ελληνικά γράμματα στο LaTeX
LaTeXΑποτ.LaTeXΑποτέ.LaTeXΑποτ.LaTeXΑποτ.
\alpha$\alpha$\beta$\beta$\gamma$\gamma$\delta$\delta$
\epsilon$\epsilon$\zeta$\zeta$\eta$\eta$\theta$\theta$
\iota$\iota$\kappa$\kappa$\lambda$\lambda$\mu$\mu$
\nu$\nu$\xi$\xi$o$o$\pi$\pi$
\rho$\rho$\sigma$\sigma$\tau$\tau$\upsilon$\upsilon$
\phi$\phi$\chi$\chi$\psi$\psi$\omega$\omega$
\Gamma$\Gamma$\Delta$\Delta$\Theta$\Theta$\Lambda$\Lambda$
\Xi$\Xi$\Pi$\Pi$\Sigma$\Sigma$\Upsilon$\Upsilon$
\Phi$\Phi$\Psi$\Psi$\Omega$\Omega$
\varepsilon$\varepsilon$\vartheta$\vartheta$\varpi$\varpi$\varrho$\varrho$
\varsigma$\varsigma$\varphi$\varphi$