15 Ιαν 2011

Άθροισμα όρων γεωμετρικών όρων

Το άθροισμα άπειρων όρων γεωμετρικής προόδου είναι
$a + a\lambda + a\lambda^2 + \ldots = \frac{a}{1-\lambda}$
με την προϋπόθεση ότι $|\lambda|<1$.

Μία γεωμετρική απόδειξη της παραπάνω σχέσης δίνεται στο Σχ. 1. Στο ορθογώνιο ΑΒΓΔ με πλευρές ΑΒ = ΓΔ = α και ΒΓ = ΑΔ = 1, παίρνουμε σημείο Ε πάνω στην ΒΓ έτσι, ώστε ΒΕ = λ < 1. Οι ΔΕ, ΑΒ συναντιούνται στο Ζ. Χωρίζουμε το τρίγ. ΑΖΔ σε τραπέζια όμοια με το ΑΒΕΔ και των οποίων οι μικρές βάσεις είναι διαδοχικά λ, λ2, λ3, ... όπως στο σχήμα.
Σχήμα 1.
Από την ομοιότητα των τριγώνων ΑΖΔ και ΓΔΕ έχουμε
$\frac{AZ}{A\Delta} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma E}$
δηλαδή
$a + a\lambda + a\lambda^2 + \ldots = \frac{a}{1-\lambda}$.

Σχήμα 2.
Στο Σχ. 2 φαίνονται άλλες δύο εικόνες που αντιπροσωπεύουν δύο άλλα αθροίσματα γεωμετρικών προόδων. Μπορείτε να βρείτε ποιες είναι αυτές;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου